موزه مردم شناسی و صنایع دستی دزفول

موزه مردم شناسی و صنایع دستی دزفول ساعات بازدید همه روزه به جز روزهای دوشنبه : صبح : ۹ تا ۱۳ و عصر : ۱۶ – ۱۹ آدرس: خیابان ساحلی ، انتهای خیابان روبروی قصر روناش ، حمام تاریخی کرناسیون