موزه مردم شناسی و صنایع دستی دزفول

موزه مردم شناسی و صنایع دستی دزفول این موزه در حمام تاریخی کرناسیون در شمال بافت تاریخی دزفول واقع شده است و یکی از اثار ثبت ملی ایران می باشد. قدمت بنا به اواخر دوره زندیه و اوایل قاجاریه یعنی حدود ۲ قرن قدمت داشته که از سال ۱۳۸۵ مرمت آن تکمیل شده و به […]