موزه مردم شناسی و صنایع دستی دزفول

موزه مردم شناسی و صنایع دستی دزفول ساعات بازدید همه روزه به جز روزهای دوشنبه : صبح : 9 تا 13 و عصر : 16 – 19 آدرس: خیابان ساحلی ، انتهای خیابان روبروی قصر روناش ، حمام تاریخی کرناسیون