دزفول قطب صنعت و هنر خراطى

 مركز هنر و صنعت خراطى شهرستان دزفول است كه توليد آن در بازار قديم دزفول كاملاً رايج مي باشد. محصولات زيبايى از قبيل مبلمان، جالباسى،  قليان،گهواره، سبدهاى نگهدارى مجلات و روزنامه ، ميل زورخانه، جاكفشى، جالباسى و ظروف مختلف و ظريف هنرى را از چوب ، به ويژه چوبى به نام “جغ ” از عمده توليدات اين هنر- صنعت مى باشد.

خراطى در شهرستان دزفول از قدمت زيادى برخوردار است. به دلیل کیفیت و اصالت آثار خراطی دزفول، یکی از صنعتگران این حرفه مهر اصالت از سازمان جهانی یونسکو دریافت نموده است.


كلمات كليدي: , , ,

نظر دهید


1 × = یک